Nutikas prügikasti tase

Projekti skoop

Yuhang Smart Environmental Sanitationi ehitussisu hõlmab peamiselt keskkonna-sanitaarvõrgu järelevalve allsüsteemi, jäätmete kogumise ja transpordi järelevalve allsüsteemi, keskkonnasanitaarsete sõidukite järelevalve allsüsteemi, keskkonnasanitaarse personali järelevalve allsüsteemi, kontrolli ja hindamise alamsüsteemi, terviklikku lähetamise ja juhtimise allsüsteemi, taustahaldust ja mobiilirakendus , statistiline analüüs ja andmete dokkimise top kümme sisu.

Projekti eesmärgid

Yuhang Smart Sanitationi ehitamist toetavad uued tehnoloogiad, nagu asjade internet, pilvandmetöötlus ja suurandmed.Põhjalikuma tajumise, laiahaardelisema vastastikuse sidumise, tõhusama teabevahetuse ja jagamise ning põhjalikuma intelligentse süsteemi ehitamise, linnajuhtimise teabe tervikliku kogumise, ressursside, tervikliku linna koordineeritud juhtimisplatvormi loomise, mis ühendab järelevalvet ja järelevalvet, teadusliku varajase hoiatamise otsuste tegemise kaudu. ja hädaabikäsklus.

Nutika prügikasti taseme leht
Nutika prügikasti tase-leht01